Nie ulega wątpliwości, że zagadnienia takie jak inicjacja seksualna, czy tożsamość płciowa są bardzo istotnym elementem życia każdego człowieka.